Skip links

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

BFTG Hungary Kft. szerződéses partnerei által nyújtott, a vállalkozás védjegye alatt végzett személytaxi-szolgáltatásra-, illetve a BFTG Hungary Kft üzemeltetésében lévő

 FEXI applikáció alkalmazásra vonatkozó szerződéses feltételek.

A BFTG Hungary Kft védjegye alatt történő utazáshoz, illetve a FEXI applikáció használatához Önnek el kell fogadnia az alábbi rendelkezéseket.

 1. Az általános szerződési feltételek hatálya

1.1 A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a BFTG Hungary Fuvarszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.:07-09-034776, székhely:  2481 Velence, Balatoni út 2210/2., továbbiakban: Társaság), mint önálló diszpécserszolgálat (személytaxi szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat) által szervezett, vele szerződéses kapcsolatban álló, személytaxi-szolgáltatást végző vállalkozások, ideértve azok képviseletében eljáró, a személytaxi vezetőjét is (a továbbiakban: együttesen Fuvarvállaló) által végrehajtott FEXI  applikáción (a továbbiakban úgy is mint: Applikáció, illetve FEXI ) keresztül nyújtott személytaxi-szolgáltatásra (a továbbiakban: Szolgáltatás) vonatkoznak.

1.2 A szolgáltatás igénybevevője (a továbbiakban: Felhasználó, Utas) a szolgáltatás megrendelésével, igénybevételével elfogadja a jelen ÁSZF-et, amely – előzetes megismerhetősége érdekében – a Társaság honlapján közzétételre, és időről időre aktualizálásra kerül.

1.3 Az utas a FEXI Applikációt a Google Play, vagy App Store oldalakról ingyenesen töltheti le, a letöltéssel egyidejűleg pedig elfogadja az Applikáció általános szerződéses feltételeit.

 1. A Szolgáltatás leírása

2.1 A Szolgáltatás keretében a Fuvarszervező az Applikáción, vagy a Társaság diszpécser szolgálatán keresztül leadott megrendeléseket teljesíti, amely alapján a Fuvarvállaló a Felhasználót, Utast  az ÁSZF és az irányadó jogszabályok rendelkezései szerint a Felhasználó, Utas igénye szerinti helyre elszállítja. (ÁSZF hatályos 2023.11.15., illetve ennek módosítása)

2.2 A Fuvarszervező – tekintettel arra, hogy a Szolgáltatást a Fuvarvállaló teljesíti az Ön és  Fuvarvállaló között létrejövő jogviszony alapján – a Szolgáltatásért nem felelős, vállalja ugyanakkor, hogy a Szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos problémák és panaszok esetén az ügyet haladéktalanul kivizsgálja, és indokolt esetben a Fuvarvállalót szankcionálja, illetve minden tőle telhetőt megtesz és közreműködik abban, hogy a Felhasználó illetve az Utas megfelelő jóvátételhez juthasson.

2.3 A Fuvarvállalót a Szolgáltatásra –  az ÁSZF-ben meghatározott kivétellel -szerződéskötési kötelezettség terheli.

 • Nem köteles elvállalni az Utas szállítását, ha azt a telephelye helységének közigazgatási határától számított 25 km-t meghaladó távolságra rendelik meg vagy a jogszabály más módon rendelkezik.
 • A Fuvarvállaló a szolgáltatás teljesítését megtagadhatja, megszakíthatja, vagy az Utast abból kizárhatja, ha megítélése szerint az Utas ittas vagy bódult állapotban van, vagy botrányosan viselkedik; magatartásával a közlekedés biztonságát, saját, utastársai vagy a személytaxi vezetőjének testi épségét, egészségét, vagy a személytaxinak vagy berendezéseinek az épségét sérti, vagy veszélyezteti; vagy ruházatával, poggyászával, vagy más módon a járművet, ideértve annak utasterét is, beszennyezheti.
 • A magatehetetlen vagy a szolgáltatás igénybevételére kísérő nélkül nem képes személy, valamint a hat éven aluli kiskorú személy kísérő nélküli szállítását a Fuvarvállaló megtagadhatja.
 • A Fuvarvállaló a szolgáltatás teljesítését megtagadhatja, megszakíthatja, vagy az Utast abból kizárhatja, ha azt a jogszabály vagy annak alapján az ÁSZF egyébként kifejezetten lehetővé teszi.
 1. A Szolgáltatás igénybevétele és az arra vonatkozó szerződés létrejötte

3.1 A Szolgáltatást az Utas – a Fuvarszervezőn keresztül – a Fuvarvállaló az Applikáció, vagy a Társaság diszpécser szolgálatának segítségével veheti igénybe, amely a szolgáltatásra vonatkozó megrendelésnek minősül.

3.2 A Szolgáltatásra a szerződés az előzetes megrendelés elfogadásával, és

az Utasnak – abban az esetben ha a Fuvarvállaló a fenti 2.3 pont alapján nem tagadja meg a személyszállítást –személytaxiba utazási szándékkal történő beszállással létrejön.

3.3 A fenti megrendelés esetén az Utas a  személytaxi becsült kiállási idejét az Applikáción keresztül látja, a  kiállási idő azonban ettől eltérhet. Vis maior esetében a Fuvarszervező vagy a szolgáltatást nyújtó Fuvarvállaló a szerződésben foglaltak teljesítésére nem vagy csak korlátozottan képes akkor felelősséggel nem tud vállalni.

3.4 Az Utas  az Applikációban megadott adatainak valódiságáért felelős. Az adataiban bekövetkezett esetleges változásokat (különösen új telefonszám, bankkártya szám esetén) frissíteni köteles, az ennek elmaradásából eredő károkért, vagy egyéb problémákért a Fuvarszervező vagy a szolgáltatást nyújtó Fuvarvállaló felelősséget nem vállal.

3.5 A Fuvarszervező külön felhívja az Utasok figyelmét, hogy amennyiben az Applikációban regisztrált telefonszám utóbb megszüntetésre-, vagy visszaadásra kerül, akkor haladéktalanul vegyék fel a kapcsolatot adategyeztetés céljából, vagy kérjék a regisztrált fiókjuknak törlését.

 1. A FEXI Applikáció használata

4.1 A FEXI applikáció  információs társadalommal összefüggő szolgáltatást biztosít és nem végez személyfuvarozási szolgáltatásokat. A személyfuvarozási szolgáltatásokat a Fuvarvállalók végzik. A Fuvarvállalók egyénileg, gazdasági és szakmai tevékenységként biztosítják a személyfuvarozási szolgáltatásokat (személyesen vagy egy társaságon keresztül).

A fogyasztói jogokból, a személyfuvarozási szolgáltatások nyújtására vonatkozó jogszabályokból vagy egyéb jogi kötelezettségekből eredő viták az Utasok és a Fuvarvállalók között kerülnek rendezésre. A Fuvarvállalókra és az általuk nyújtott szolgáltatásra vonatkozó adatok az adatkezelési nyilatkozatban meghatározott módon elérhetők az Applikációban, az utazásokról szóló összesítők pedig elküldésre kerülnek az Utas profiljában megadott e-mail címre.

4.2 A FEXI  alkalmazás használatakor az Utas  kiválaszthatja, hogy a Fuvarvállalónak (közvetlenül a személytaxi vezetőjének) fizet a szolgáltatásért vagy a FEXI applikáción belüli fizetési rendszeren keresztül. A választott fizetési mód a fuvar megrendelését követően már nem módosítható. A Viteldíjakra vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 6. pontja tartalmazza.

4.3 A FEXI applikáció telepítése során az Utas mobiltelefonszámát a megfelelő FEXI felhasználói fiókhoz rendeljük és hozzáadjuk adatbázisunkhoz. Ha már nem használja mobiltelefonszámát, arról értesítést kell küldenie a FEXI részére 7 napon belül, így frissíteni tudjuk fiók adatait. Ha nem értesít minket telefonszámának változásáról, mobilhálózatának üzemeltetője ugyanezt a számot hozzárendelheti egy következő személyhez, és a FEXI alkalmazás használatakor ez az új személy láthatja az Ön adatait.

4.4 A Szolgáltatás a FEXI alkalmazáson keresztüli igénybevételéhez az Utas köteles megadni a felvételi címet, illetve azt a címet, ahova utazni kíván.

 1. A Szolgáltatás teljesítése:

5.1 Kapcsolatfelvétel az Utassal: a rendelési címre való megérkezést követően, amennyiben az Utas az általa megjelölt címen néhány percen belül nem száll be az autóba, a Fuvarvállaló a rendelkezésre álló információk alapján minden ésszerűen elvárható intézkedést elkövet az Utassal való kapcsolatfelvétel érdekében (Applikáción keresztül való üzenetküldés, telefonhívás).

5.2 Az Utas és a Szolgáltató jogai és kötelezettségei:

Az Utas jogosult

 • tiszta, jó állapotban lévő, valamennyi szükséges engedéllyel rendelkező, biztonságos személytaxiban utazni;
 • udvarias, valamennyi közlekedési szabályt betartó Fuvarvállalóval utazni;
 • nyugodt, csendes, rádióforgalmazástól, rádióhallgatástól, dudaszótól, a járművezető általi mobiltelefon-használattól mentes utazáshoz;
 • dohányfüst-mentes utazáshoz;
 • önállóan, a személytaxi más utassal való megosztása nélküli utazásra, kivéve, ha az utas máshogy rendelkezik;
 • minden esetben a hitelesített taxaméter által generált viteldíjat kell fizetnie (6. fejezet), és arról bizonylatot kapnia;
 • igénye szerint légkondicionálásra vagy fűtésre;
 • bankkártyával felár nélkül történő fizetésre;
 • működő biztonsági öv használatára, amely minden utas számára ajánlott;
 • segítőkutya szállítására.

A Fuvarvállaló köteles az Utassal szemben minden körülmények között udvarias, segítőkész magatartást tanúsítani.

A Fuvarvállaló köteles az Utasnak segítséget nyújtani be- és kiszállásnál. Amennyiben a címre érkezést követően a körülmények megengedik, a Fuvarvállaló lehetőség szerint várja az Utast a személytaxi mellett, hogy számára a beszállást a személytaxi ajtajának kinyitásával megkönnyítse, illetve a csomagokat szükség szerint a csomagtartóban elhelyezze. Mozgásában korlátozott, vagy nehezen mozgó Utas esetén (pl. mankót használ, kerekesszékkel közlekedik, vak vagy gyengén lát, idős) a Szolgáltató a körülményektől függetlenül köteles a ki-, és beszálláshoz, valamint a kényelmes utazáshoz szükséges segítséget nyújtani (pl. ülésbeállítás).

A Fuvarvállaló a szolgáltatás megkezdése előtt köteles az úti cél ismeretében az útvonalat az Utassal egyeztetni. Az egyeztetés során a Fuvarvállaló köteles felhívni az Utas figyelmét az ismerete szerint fennálló forgalmi akadályokra. Amennyiben az Utas a Fuvarvállalóra bízza az útvonal megtervezését, abban az esetben a Fuvarvállaló köteles a legrövidebb útvonalat választani; ettől eltérni kizárólag az Utas beleegyezésével lehet. A Fuvarvállaló csak az utassal történő útvonal egyeztetést követően indulhat el. Amennyiben a Fuvarvállaló nyelvi vagy más ok miatt az utassal nem tud útvonalat egyeztetni, köteles a legrövidebb útvonalat választani. A Fuvarvállaló ugyanakkor nem köteles olyan útvonalon fuvart teljesíteni, amely a gépjármű épségét veszélyeztetheti, és az ilyen utas igény fenntartása esetén jogosult a szolgáltatás megtagadására vagy megszakítására.

A Fuvarvállaló az Utassal bizalmaskodó beszélgetést nem kezdeményezhet, illetve a beszélgetést nem erőltetheti. Amennyiben az Utas kezdeményez beszélgetést, Fuvarvállaló köteles a társalgást udvarias hangnemben, az utas hangulatához mérten folytatni. A Fuvarvállaló politikai tartalmú, alkotmányos, személyiségi jogok körébe tartozó (pl. faji, vallási, kisebbségi kérdések) beszélgetését nem kezdeményezhet, de az ilyen irányú kérdésekre nem is köteles válaszolni. Az esetleges beszélgetés során a Fuvarvállaló az Utas magánügyeivel (ideértve a jövedelmi, vagyoni viszonyokat is), magánéletével kapcsolatos kérdést nem tehet fel, továbbá nem hozhat az Utas tudomására olyan információt, amely annak magánéletét, magánügyeit érinti, vagy érintheti. A Fuvarvállaló a diszkréció szabályait köteles betartani. A Fuvarvállaló a saját magánéletére, magánügyeire vonatkozó kérdésekre nem köteles válaszolni, az e körben történő közlések saját döntésétől függenek. A Fuvarvállaló az Utast nem terhelheti saját magánéleti, jövedelmi vagy egyéb problémáival. A Szolgáltató szexuális/erotikus tartalmú megjegyzéseket az Utasra nem tehet, szexuális kapcsolat létesítését nem ajánlhatja fel, az Utas kinézetére vonatkozóan az udvariasság határain belül kizárólag pozitív véleményt nyilváníthat.

A Fuvarvállaló a tudomására jutott üzleti vagy magántitkot köteles megőrizni tekintet nélkül arra, hogy az közvetlen közlés útján, vagy közvetett módon (pl. telefonbeszélgetés vagy az Utasok közötti beszélgetés) jutott a tudomására.

A Fuvarvállaló műsorszóró rádiót, magnót, CD-t kizárólag az Utas előzetes hozzájárulásával hallgathat. Ha az Utas kéri, a rádió, magnó, CD működtetését meg kell szüntetni.

A Fuvarvállaló a lehetőségekhez képest kötelezett a személytaxi belső hőmérsékletének megfelelő szabályozására; az ablakot lehúzni, felhúzni, a fűtést és a klímaberendezést szabályozni csak az Utas kérése vagy beleegyezése esetén lehet.

A Fuvarvállaló csak különösen fontos helyzetekben használhat mobiltelefont. Hívás fogadását az utas jelenlétében minden esetben a lehető legrövidebb időn belül be kell fejezni.

A személytaxiban a dohányzás és a dohányzást imitáló elektronikus eszközök használata a jogszabály erejénél fogva tilos.

A személytaxiban az étel- és italfogyasztás nem megengedett.

5.3 Poggyász szállítása

Az Utas olyan méretű poggyászt vihet magával, amelyet a csomagtérben vagy az üres ülésen el lehet helyezni. Az utasnak az utastérbe magával vitt poggyászáért és értéktárgyaiért a Fuvarvállaló nem tartozik felelősséggel.

Poggyászként nem szállítható olyan tárgy amely méreténél vagy súlyánál fogva a járművön erre kijelölt helyen nem helyezhető el;

Amennyiben a Fuvarvállaló a személytaxiban bármilyen értéktárgyat talál, azt köteles haladéktalanul jelezni a Fuvarszervezőnek, amely a talált értéktárgyakról nyilvántartást vezet. A talált értéktárgyak megőrzése a Fuvarvállaló kötelezettsége. Amennyiben az Utas személye és elérhetősége ismert, úgy a Fuvarszervező haladéktalanul értesíti arról, hogy az értéktárgyat a személytaxiban hagyta, és tájékoztatja az értéktárgy átvételének lehetőségeiről.

Amennyiben a Fuvarvállaló közvetlenül az Utas részére juttatja el a talált értéktárgyat, az átadás körülményeiről a szolgáltató és az Utas közösen egyezik meg és a visszajuttatásért teljes mértékben a Fuvarvállaló és az Utas felelős. A tárgy visszaadása előtt a Fuvarvállalónak közölni kell a tulajdonossal a várhatóan felmerülő költségeket és kérésére számlát kell erről adni. Ha a tulajdonos kéri a tárgy visszajuttatását, akkor az ezzel kapcsolatban felmerült költségeket a tulajdonosnak meg kell térítenie a Fuvarvállalónak.

A személytaxiban az Utas által okozott károk esetén a Fuvarvállaló jogosult az utas részéről az általa okozott károk megtéríttetésére, amely során a követelés érvényesítésével kapcsolatos minden kiadás, költség az Utast terheli. A kártérítési eljárás a Fuvarvállaló és az Utas között zajlik, a Fuvarszervező azonban szükség esetén segítheti a két fél közötti kommunikációt.

 1. A Szolgáltatás ellenértéke:

6.1 Az ÁSZF alapján nyújtott szolgáltatás ellenértéke a viteldíj (Viteldíj). A Viteldíjat a viteldíjmérő készülék (a továbbiakban: Taxaméter) a következő elemekből képezi:

Alapdíj: a Szolgáltatás igénybevételének megkezdésekor felszámítható díj;
Távolsággal arányos egységdíj: a taxaméter szerint a megtett út alapján felszámítható díj (mértékegysége: forint/kilométer);
Idővel arányos egységdíj: a szolgáltatás közben a taxaméter szerint az eltelt idővel arányosan felszámítható díj (mértékegysége: forint/perc).
A fizetendő Viteldíjat a taxaméter az Alapdíjból, a Távolsággal arányos díjból és az Idővel arányos díjból – a Határsebesség figyelembevétele mellett – képezi. A Határsebesség az a sebességérték, amelynél nagyobb sebességgel haladó személytaxi taxamétere a távolsággal arányos díjnövekményt, e sebességérték alatt pedig az idővel arányos díj növekedését rögzíti azzal, hogy az Idővel arányos egységdíj 15 km/óra határsebesség érték alatt kerül alkalmazásra.

6.2 A Viteldíj mértéke az aktuálisan érvényben lévő hatósági ár alapján kerül meghatározásra. Amennyiben egy adott városban nincs hatósági ár megszabva, úgy a Viteldíj elemei megtalálhatóak a https://fexi.hu honlapon. A Viteldíjat minden esetben a hitelesített taxaméter számolja és mutatja.

6.3 A fizetendő viteldíj képzése:

az Utas személytaxiba történő beszállását követően a taxaméter elindításával kezdődik meg és az Utas által kért végcélra való megérkezéskor a taxaméter leállításával fejeződik be;
előrendelés vagy megrendelés esetén, a fizetendő Viteldíj képzése az Utas és a Fuvarvállaló által előzetesen meghatározott időpontban kezdődik meg, ha a személytaxi az előzetesen meghatározott időpontban az előrendelés vagy a megrendelés címén tartózkodik.


6.4 Mivel a Szolgáltatást a Fuvarszervezővel szerződésben álló Fuvarvállaló teljesíti a saját nevében és javára, a Viteldíj is a Fuvarvállalót illeti, ő a számla (nyugta) kiállítója és annak jogosultja is. Ennek értelmében a számla kiállítása a Fuvarvállaló felelőssége. A Fuvarszervező a fuvarközvetítésért az Utastól díjazásra nem jogosult. Ha az Utas számlát kér, akkor azt az adott fuvar végén közvetlenül a Sofőrtől kell kérnie.

6.5 A Viteldíj a szolgáltatás teljesítésével egyidejűleg esedékes. A Viteldíjat az Utas az Applikáción keresztül, készpénzben vagy (többlet díj nélkül) bankkártyával, magyar forintban köteles kiegyenlíteni.

 1. FEXI Applikáción belüli fizetés

7.1 A szolgáltatásért fizethet bankkártyával, mobilszolgáltatón keresztüli számlázással vagy más fizetési módokon, amelyek előzetes aktiválást igényelnek a FEXI Applikációban. Ön mint utas felelős a fizetés megtörténtéért, ekként a szükséges fedezeti összegnek a rendelkezésre állásáért.

7.2 A FEXI Applikáción belüli fizetés esetén a Fuvarvállaló nevében és javára a BFTG Hungary Kft  kapja meg a Viteldíjat és elszámolja azt a Fuvarvállalóval.

7.3 Ha a Viteldíj megfizetése az Applikáción belül történik,  a BFTG Hungary Kft nem vállal felelősséget a harmadik feleknél esetlegesen felmerülő fizetéssel kapcsolatos költségekért (mobilszolgáltatók, banki díjak stb.). Harmadik felek felszámíthatnak Önnek további díjakat az Applikáción belüli fizetések feldolgozása során.  A BFTG  Hungary Kft, mint Társaság nem felelős ezekért a díjakért és kizár minden felelősséget e tekintetben. A kiválasztott fizetési módra a vonatkozó harmadik fél pénzforgalmi szolgáltatójának további feltételei is érvényben lehetnek; kérjük, olvassa el ezeket a feltételeket, mielőtt alkalmazná a FEXI Applikáción belüli fizetési módot.

7.4 A BFTG Hungary Kft felelősséget vállal az Alkalmazáson belüli fizetés működéséért, egyben a Társaság támogatást nyújt a problémák megoldásában. Az Alkalmazáson belüli fizetéssel kapcsolatos jogviták megoldása is a Társaságon keresztül történik.

7.5 Felhívjuk figyelmét, hogy a BFTG Hungary Kft  esetenként próbaterhelést (a becsült díj maximális összegéig), ideiglenes kártya ellenőrzést végezhet, amelynek célja, hogy megbizonyosodjon a FEXI applikáció fiókjához használt fizetési kártya érvényességéről.

 A próbaterhelés során zárolt összeg, mely nem kerül levonásra az Ön bankszámlájáról maximum pár munkanapon belül feloldásra kerül.

 1. Egyéb rendelkezések

8.1 Az ÁSZF rendelkezéseivel érintett jogviszonyra alapvetően az alábbi jogszabályok rendelkezései irányadóak:

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

a Kormány 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelete a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról,

8.2 Az Utas a Szolgáltatással kapcsolatosan a következő helyeken tehet panaszt vagy bejelentést:

Postai úton a Társaság címén: 2481 Velence, Balatoni út 2210/2.; vagy e-mailen: panasz@bftghungary.hu

Elektronikus formában az Applikáción keresztül

Nemzeti Közlekedési Hatóság 1066 Budapest, Teréz krt. 62. e-mail: office@nkh.gov.hu;

tel: +36 1 373 1400

8.3. A Szolgáltatással kapcsolatosan személyes adatok kezelésére is sor kerül. Az adatkezelés szabályait a Társaság Adatkezelési Szabályzata tartalmazza, amely a jelen ÁSZF részének minősül. Amennyiben az adatkezelési szabályokat nem fogadja el, adatait ne adja meg Társaságunk részére!

8.4 A Fuvarszervezőnek és a Fuvarvállalóknak külön megállapodásba foglalt, jogviszonyaira jelen ÁSZF rendelkezései közvetlenül nem terjednek ki, azonban a Fuvarvállaló  és a Fuvarszervező közötti külön megállapodásban definiált egyedi szerződések vonatkozásában a külön megállapodások a Fuvarvállalót kifejezett kötelezettségévé teszik, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerje, és annak szabályait (különösen az Utast és a Fuvarvállalót illető kölcsönös jogok és kötelezettségek, valamint a Viteldíj megfizetésének szabályai körében) az egyedi szerződésekben is érvényre juttassa.

8.5 A jelen ÁSZF 2024. június 14. napján lép hatályba.

8.6 A Társaság egyoldalúan jogosult az ÁSZF megváltoztatására, azzal, hogy a már megkötött szerződésekre a megkötéskor hatályos szerződési feltételek vonatkoznak.